ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2013

ಬದುಕು ಬಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ...
ನೋಡು ನಿನ್ನನು .....ನಿನಾಗಿಯೇ ನಿಂತಿರುವೆ .....
ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರು ಕಾಣುವುದು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ....
ಬದಲಾವಣೆ ನಿನಗೆ ಹೊರತು ಅದಕಿಲ್ಲ ....
ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು .......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ