ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 18, 2011

ನಿನ್ನ ನೆನಪು !ನೆನಪು !
ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಯಲಿ !
ಗಮಗಮಿಸುವ ಪರಿಮಳದಲಿ !
ಜಳಜಳ ಹರಿವುವ ನೀರಿನಲಿ !
ಸುರಿಯುವ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಲಿ !
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ !
ಚಂದ್ರನ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳದಿಂಗಳಲಿ !
ಉರಿಯುವ ಸುಂದರ ದೀಪದಲಿ !
ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಯಲಿ !
ನೀನೆ ನೀನು . ಎಲಿಲ್ಲು ನೀನೆ ಗೆಳತಿ !
ನೀನು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕಾಡಿದರೆ ನಾ ಬದಕುವದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಗೆಳತಿ ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ